Klargøring til Tunøturen

Endelig kom det gode vejr efter en lang ustadig periode, hvor jeg kun har kunnet gå lidt til og fra småjobs i båden – mest noget med at tørre vand op fra under bundbrædderne, fordi mastekraven ikke var monteret. Nu er den monteret – og nogenlunde tæt.. Vejret er totalt i orden, og nu skal der rykkes:

  • Skødeskinnen skal fjernes – 8 huller lappes: Status OK!
  • Et-punkts skødning i bunden af cockpittet skal monteres i stedet – et hul bores og beslag monteres. Status: OK!
  • Spilaflastere skal genmonteres længere agterud under sprayhood’en – 12 huller skal bores og monteres. Status: Delvist OK!
  • Sprayhood’en skal gøres 12 cm. lavere. Status: Acceptabelt..
  • Pletmaling af reparationssteder under dæk. Afventer endeligt ok topsides..
  • El-panelet skal tjekkes igennem for funktion. Mangler..
  • Montering af rorpindspilot – 1 stort hul bores i rustfrit stål til bøsning i påhængsmotorbeslaget. OK!
  • Glasfiberstængerne i zip-packen til storsejlet skal erstattes med nogle i fuld længde. Mangler..
Seneste tilpasning af sprayhood'en, som nu er acceptabel men trods indtrængende instruktion alligevel 1,5 cm. for høj. Nu må det komme an på en prøve, og ellers må den sys helt om..

Seneste tilpasning af sprayhood’en, som nu er acceptabel men trods indtrængende instruktion alligevel 1,5 cm. for høj. Nu må det komme an på en prøve, og ellers må den sys helt om..

Sprayhood'en som den tager sig ud i bådens helhed.

Sprayhood’en som den tager sig ud i bådens helhed.

Projekt “forenkling af Marsvin” går videre. Når det en gang er tilendebragt, er Marsvinet enkelt at sejle og betjene med et storsejl, en fok og en spiler. Med rorpindspiloten er det også velegnet til singlehanded sejlads. Skødeskinnen i det lille cockpit har jeg været irriteret på, siden jeg fik båden i 2010. Den skal væk. Den ødelægger den meget lille arbejdsplads, man har som rorsmand, og man slår sig på den i tide og utide.

Jeg når nok ikke at blive helt færdig med alle disse ting inden Pinsen, men så inden sommerturen da.

Min lille båd er 35 år gammel i år og bærer også præg af det i det ydre. Fjernede skødeskinner og beslag, samt tidens tand efterlader deres spor på dæk og ruf, men i det store hele er såvel fribord og bund som salonen om læ pæne og i en alderssvarende vedligeholdt stand. Men sammenlignet med tidens bådmode og standard, så er den lille buttede spidsgatter bemærkelsesværdigt rummelig, funktionelt velfungerende og usædvanligt vel- og hurtigtsejlende. Det er ikke så lidt af en tilfredsstillelse, når man kan sejle op med langt større både – og her tænker jeg ikke bare på Spækhuggerne og Grinderne 😉

Så vogt jer derude, for “Den Lille Gris” er tændt og spændt og nymalet i bunden, og den er ikke bange for noget!

Men først er der lige et par arbejdsopgaver, der skal klares, og skipperen skal i parentes bemærket selv være i stand til at udnytte det lille skibs fart- og højdepotentiale for at levere sejren..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s