I am the captain of my soul..

I am the captain of my soul

“Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the captain of my fate:
I am the captain of my soul.”

– William Ernest Henley

The poem named ‘Invictus’ above served as an inspiration and a mantra for Nelson Mandela, who used it for keeping the faith in himself and his fellow prisoners in the jail at Robben Island and to find the strength to be captains of their own lives.

Jeg er min sjæls kaptajn

“I natten, som dækker mig,
sort dybet fra pol til pol,
takker jeg guderne
for min uovervindelige sjæl.

Selv om jeg er ramt af det grusomme tilfældes greb
har jeg ikke krympet mig eller råbt i smerte.
Selv om jeg er blevet ramt af tilfældets blodige slag,
så er mit hoved blodigt, men ikke bøjet.

Hinsides dette sted af forbitrelse og tårer
lurer kun skyggens rædsel,
og dog vil årenes trusler finde mig
og skal finde mig uforfærdet.

Det betyder ikke noget, hvor snæver porten er,
hvor store strafe skriftrullen er fyldt med.
Jeg er min skæbnes herre.
Jeg er min sjæls kaptajn.

– William Ernest Henley

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s