The Marsvin ‘Petit Cochon’

  • Our sailboat the Marsvin (= Harbour porpoise) Petit Cochon is one of only a handful Marsvin in Denmark, and after mature consideration, we are disembarking this fine little ship to size up to the Grinde and have recently sold the Marsvin to a new enthusiastic owner, who will take her to new horizons in Austria and beyond.
Petit Cochon med Valdemars Slot i baggrunden

Petit Cochon with Valdemars Castle in the background

The boat is in a good general condition and has gradually been refurbished and updated over the past 5 years of ownership. Following a major repair of the sandwich construction in the coachroof and the removal of 4 foresail sheet rails and a traveller in the cockpit, it is today super simply clothed with just a mainsail, jib and spinnaker and a hreat spcaious cockpit. It sails on the sheer breath of wind, and it remains safe and stable under all conditions. Despite it’s reputation of being a rather lively racing boat, it is truly harmonious and calm, when it is sailed as it was conceived.

We have sailed as a cruising yacht for two people the past six years and enjoy the cosy spacious and functional accomodation down below. An ocean of space for two and standing height aft in the cabin opening with the new sprayhood, which also serves as comfortable seating in rain and cold. The boats gear also include a cockpit tent, tiller pilot and all necessary cruising equipment. A list is supplied at your request.

The outboard is an old Yamaha 5 HP, which is ugly but reliable. There is an external fuel tank with ample range, if you must use it.

You can see the boat in numerous little videos on the TV channel of Grindeklubben on Youtube.

The boat has been thoroughly described in the book ‘With a Circle in Mind’ published earlier this year.

Representative pictures of ‘Petit Cochon’

IMG_6227

NB! New cabin retro style linings in wool felt. Mounted on wooden fibre boards, which have not yet been fastened to the cabin sides! Cabin sides are insulated with painted cork.

IMG_2591_2

The cockpit table is a marine plywood ‘plank’ across the cockpit. Light weight and easily stowed.

IMG_6220

Sprayhood makes comfortable seating for two in the cold and wet and is fully detachable when not needed.

IMG_6223

A regular little “space ship” Forcastle berths are full length and very wide. Aft bunks are 3,30 metres long!

IMG_6226

Galley to port and pantry sink to starboard.

IMG_2595_2 IMG_6222 IMG_6230 PetitCochonIMG_4387 kopi 2

Check out the old brochures depicting the supreme modern double ended yacht the ‘Marsvin:’

Brochure 1: Marsvin brochure1-255-A4P Marsvin brochure1-263S2PA4Marsvin brochure1-S3PA4_MarsvinHPIM2457 copy

Brochure 2: Marsvin brochure2 (big)

Brochure 3: Marsvinebrochure3-A4 (big)

Tegning: Marsvin-tegning-Duo-A4P

Marsvin Petit Cochon

Marsvinet Petit Cochon er en af bare en håndfuld eksisterende Marsvin i Danmark, og efter moden overvejelse er vi klar til gå op i tonnage og har nu solgt Marsvinet for at stige om til Grinden igen efter en pause på 6 år.

Petit Cochon med Valdemars Slot i baggrunden

Petit Cochon med Valdemars Slot i baggrunden

Båden er i god stand og undergået løbende opdatering. Efter en større reparation af balsakonstruktionen i ruftaget og fjernelse af 4 skødeskinner og løjgangen i cockpittet, er den i dag super enkel med bare en fok, storsejl og spiler og et dejligt rummeligt cockpit. Den sejler, bare man ånder på den, og den er tryg og velsejlende under alle forhold. Trods sit ry for at være en temmelig livlig ræser, så er den ganske harmonisk og rolig, når man sejler den, som den er tænkt.

Vi har brugt den som turbåd for to gennem seks år og nyder den hyggelige og rummelige indretning, som også er meget funktionel. Der er oceaner af plads til to, og med sprayhood’en er der ståhøjde i åbningen, ligesom der er cockpittelt, selvstyrer og alt øvrigt turgrej. Udstyrsliste etc. udleveres på forlangende.

Motoren er en gammel Yamaha 5 HK, som er grim men pålidelig. Der er en ekstern tank, så rækkevidden er tilstrækkelig, hvis man absolut må gå for motor.

Du kan se båden på flere af de små videoer, vi har lagt ind på Grindeklubbens TV-kanal på Youtube.

Båden er udførligt omtalt i bogen ‘Med en Cirkel for Øje’ fra 2015.

Repræsentative billeder af ‘Petit Cochon’

IMG_6227

NB! Nye garneringer af skrogsiderne i retro stil med uldfilt monteret på hård masonit, som ikke er fastgjorte til skrogsiden endnu de hvide paneler er den originale kork, som er malet.

IMG_2591_2

Cockpitbordet er en marine plywood ‘planke’ på tværs af cockpittet. Let vægt og nemt at stuve.

IMG_6220

Sprayhood’en giver en komfortabel siddeplads for to i snuskvejr og kan lægges ned med et snuptag, hvis den ikke skal bruges.

IMG_6223

Et veritabelt “rumskib” forkøjen er i fuld længde og meget bred. Salonkøjerne er 3,30 metres lange og strækker sig ind under cockpitsiderne. Der er monteret nyt skum på salonkøjerne, hvor det originale hestedækken er vendt og næsten som nyt igen!

IMG_6226

Kogeø til bagbord og vask til styrbord. Velfungerende pantry placeret ud for masten.

IMG_2595_2 IMG_6222 IMG_6230 PetitCochonIMG_4387 kopi 2

Start med at se disse tre brochurer om den ypperste moderne spidsgatter Marsvinet:

Brochure 1: Marsvin brochure1-255-A4P Marsvin brochure1-263S2PA4Marsvin brochure1-S3PA4_MarsvinHPIM2457 copy

Brochure 2: Marsvin brochure2 (stor)

Brochure 3: Marsvinebrochure3-A4 (stor)

Tegning: Marsvin-tegning-Duo-A4P

Hvad er den store forskel på en Spækhugger og et Marsvin?

Den store forskel på Marsvinet og Spækhuggeren kan beskrives som dels dens skrogform, som er noget forskellig. Dels vægten.

Skrogformen på Marsvinet er resultatet Peter Bruuns mere modne streg, hvori hans erfaring og ideer i vekselvirkningen gennem hans design af de fire bådtyper er kommet til fuld anvendelse. Marsvinet et højt, bredt og med et fladt smalt undervandsskrog og længere vandlinielængde end Spækhuggeren. Marsvinet er over vandlinien væsentligt bredere og rund overalt, hvor man kigger hen i forhold til Spækhuggeren, som nærmest er slank sammenlignet med Marsvinet. Sejlarealet er omtrent det samme med 40 m2 for Spækhuggeren og 37 m2 for Marsvinet, men vægten er under det halve for Marsvinet med 1.100 kg. mod Spækhuggerens 2.600 kg. Spækhuggerens undervandsskrog har også en meget lille våd overflade men er meget dybere og skarpere. Den største forskel sejladsmæssigt er nok forskibets større fylde på Marsvinet, som modvirker Spækhuggerens tendens til at grave sig ned, eller slet og ret sejle sig selv ned under vandet for spiler i hårdt vejr, hvor Marsvinet er knastørt som Grinden. Peter Bruun har brugt hele sit konstruktørliv på at arbejde med den såkaldte “U-parabel” som er formkurven for forskibet.

Ifølge Peter selv er Marsvinet hurtigere end både Spækhuggeren og Grinden, men ifølge min erfaring beror det på variablerne i form af vindstyrke, retning og sø. De sejler dog alle tre forbavsende tæt op med hinanden, hvilket nok skyldes dels designslægtskabet og det faktum, at spidsgatterens organiske form hurtigt finder op i den topfart sejlads i sø muliggør på den mest harmoniske måde. Ved ikke at sejle den butsnudede spidsgatter op i en krapsø men lade den gå lidt lavere, får den en behagelig æggeskalsbevægelse op og ned i søerne, hvor den ikke skærer eller banker op i søerne eller stoppes i agterenden af stor overhang eller en bred hæk, som også kunne få den til at falde over sin egen næse. Marsvinet og Spækhuggeren har begge et fejlfrit næsten usynligt slip og efterlader ikke megen tumult i kølvandet, hvorimod Grinden med sit meget brede ror og forfinne laver lidt røre i den.

Marsvinet er den bedst sejlende båd, jeg nogensinde har sejlet og er både harmonisk og high powered på samme tid. Den er en fryd for øjet og kombinerer lethed med styrke og planer villigt i lidt større vindstyrker med et fartpotentiale ovenpå vandet på både 10 og 12 knob ude af vandet. Nede i det normale fartområde er marchfarten 5 med 6, 7 og 8 knob på toppen afhængig af sejlføring. Vi sejler i dag kun med fok og storsejl og spiler. Med spiler kommer den nemt op at logge 7-8 knob i let-mellem luft.

Om læ er Spækhuggeren omtrent så komfortabel som en tysk u-båd fra anden verdenskrig 😉 Hvor Marsvinet præsterer en “lounge” med siddeplads til 10 personer i salonkøjerne og masser af open space og turkomfort til to personer på tur. Den er så tør og stiv, at det er umuligt at sejle skandækket under vand, hvor det er reglen snarere end undtagelsen på Spækhuggeren og meget svært at fremprovokere på Grinden. Og hvor Spækhuggeren i sit lidt for dybe cockpit nemt tager lidt vand ind undervejs med en voksen besætning, er Marsvinet knastørt.

Spækhuggeren har et forholdsvis lille ror med en i dag tilsvarende lille forfinne og kanohæk (dvs. roret sidder inde under skroget. Marsvinet har et stort agterhængslet fritsiddende ror uden forfinne og sejler ligeså meget som en jolle, som man alligevel har den gode kølbådsfornemmelse.

Sidstnævnte har dannet inspiration for det nye ror, som Peter Bruun for et par år siden tegnede til Grinden, og som Grinden O’hvalen fra Faaborg som den første er blevet opgraderet med. Erfaringerne med dette ror giver netop de savnede manøvreegenskaber, som er vigtige for havnemanøvrer i tætpakkede feriehavne med familien, selvom det gamle ror fungerede udmærket under både sejlads for sejl og fremad for motor i havn. Med det nye ror kan Grinden også styre i bak og vende på 1 bådslængde. Også Kaskelotten har fået et nyt ror uden forfinne, og fælles for både Kaskelotten (Mokka fra Rungsted) og Grinden er, at ejerne melder om Spækhugger-fornemmelse under sejl og et perfekt slip uden turbulens og ‘gurglen.’

Interesseret i en ny Grinde eller Spækhugger?

Vidste du, at Grinden bygges igen? Og at du hos Johnny Quist fra Skan-Yacht i Kolding kan købe en ny Spækhugger eller Grinde, samt renoverede – som nye – Spækhuggere i samarbejde med bådebygger og konstruktør Peter Bruun.

Det er faktisk muligt at anskaffe sig en ny gedigen kvalitetsbåd til prisen for en lidt større men langt mindre charmerende fabriksproduceret båd. Med en ny Spækhugger eller Grinde får du en båd med historie, sjæl og et mangfoldigt fællesskab med en stor skare af passionerede sejlere og bådejere. Men fremfor alt en båd, der har uovertrufne sejlegenskaber. Grinden bygges med et nyt agterhængslet ror uden forfinne, som Peter Bruun har tegnet til den, ligesom den bygges med en ny rig efter Peters design. Grinden O’hvalen har sejlet nogle år nu med det nye ror, og erfaringerne er yderst positive, hvorfor flere nu også overvejer at opdatere deres Grinde med et nyt ror, der giver manøvreegenskaber i havn, så ikke et øje er tørt, og den fuldstændig stille hvislen som Spækhuggeren er kendt og elsket for uden turbulens og “gurglen.”

Så god som ny: Et godt alternativ

Mange er usikre på, hvad de køber med en gammel sejlbåd men vil ikke investere de mange penge i en ny. Alternativet er en værftsrenoveret Spækhugger til en attraktiv pris, hvor der er råd til nye sejl og motor. En Spækhugger har næsten altid levet et hårdt liv som havets gladiator og kan være sejlet sønder og sammen i kapsejlads. Skrogkvaliteten er så stor, at det altid kan betale sig at renovere dæk og fribord og dæksbeslag og løbende rig m.v. En sådan båd giver tryghed for køberen og bevarer værdien af båden og klassen over tid. I hænderne på Peter Bruun og Johnny Quist bliver der ikke skåret nogle hjørner i processen.

Hvaltræf i Rum Sø – Waltreffen auf Hoher See

Waltreffen in Flensburg.. Nach dem Treffen von der Grinde Ran in Flensburg, kreutze sich unser Kurs des eines Spaekhugger (187) vor dem Auslauf der Innere Foerde. Kurz danach kam die Grinde ‘Emmi’ auf uns zu hart am Wind. Wir  riefen unsere Destination Langballigau und ging dort ein und trafen uns mit Martje und Karsten.image

Hvaltræf i Rum Sø

Efter at have mødt Grinden Ran i Flensburg, krydsede en Spækhugger med nummer 187 vores kurs ved udløbet af inderfjorden. Kort derefter kom Grinden Emmi op mod os agtenfra for fuld damp, mens vi var ved at lægge an til landing i Langballigau. Vi råbte vores destination gennem den hårde vind og mødtes kort efter med Martje og Karsten i den hyggelige havn.

Sneak teak i cockpittet

Voila!

Sådan kom Marsvinet til at se ud, da jeg tryllede lidt med en vasketøjskurv fra Jysk i akacietræ til 200 kr. og en fintandet sav. Nu skal den blot have faset kanterne en lille smule og forstærkes hist og her med epoxy. Bunden består af tre løse felter i ca. 50 cm. bredde. Sædet ved nedgangen er forstærket på undersiden af pålimede afstandsstykker og kan bruges i den anden ende af cockpittet, samt midtpå som bord til drinks på officersdækket.

Ny flot cockpitbund i akacietræ

Ny flot cockpitbund i akacietræ

Sidste nyt: Her i august 2014, hvor sommerturen forlængst er ovre, og vejrliget har ændret sig til en efterårstype, er det meget glædeligt at konstatere, at tremmebunden i akacietræ stadig holder. Så rådet er hermed givet videre til andre, der gerne vil lave en low-budget pimp-my-cockpit forbedring!

Det nye Keep Sailing – magasin er på havnen!

Hvis du har en profil på Keepsailing.net og app’en installeret på din smartphone, så er du ikke bare den heldige verdensborger i det mest hippe og cool sejlercommunity på 56 grader nord. Du er også begavet med et gratis online bådmagasin med ordet glæde som det vigtigste synonym.

keepsailing-magazine

Opret dig en profil på Keepsailing.net og delg din sejlerglæde og registrer alle dine dejlige oplevelser i en smart logbog, du kan have med dig på din telefon, iPad, tablet og dele med din familie og venner, samt printe i pdf-format til sofaens offline-mørke..

Læs i dette nummer om teenagere på jordomsejling, hvordan vejrinformationerne på Keepsailing bliver til , Keld til ankers og Jesper, der savner en ganske bestemt slags båd..

Jeg anbefaler Keepsailing webshoppen

Keepsailing http://www.freewebstore.org/Keep-sailing-shop er vejen til et nøje udvalgt sæt produkter, der kan gøre dit sejlerliv lettere, smartere og lidt mere uafhængigt af navlestrengen i land hver aften for at få strøm. Jeg har selv anskaffet dels en 12 volts – højkapacitetslader til iPad og iPhone, dels en USB- og solcelle-drevet batteribank, der kan lade din smartphone op ca. 3 gange på en fuld opladning. Det er godt nok smart. Er du typen, der godt kan lide at tage en ankerligger, så vil du have stor glæde af disse smarte gadgets. Også af de skridsikre silikone-underlag, man kan lægge smartphone og batteribank på også under en vis krængning. Keepsailing er udover en webshop også et community for sejlere (en slags lukket “facebook-fest” kun for rigtige venner og inviterede), samt et pdf-sejlermagasin af høj kvalitet skrevet af sejlere, der elsker at sejle til sejlere, der elsker at sejle. keep